Akreditace – Český institut pro akreditaci o.p.s.

Osvědčení o akreditaci č. 115/ 2022 ze dne: 3. 3. 2022 platné do 3.3. 2027 pro zkušební laboratoř č. 1051 – Mikrobiologické, chemické, senzorické a makroskopické zkoušky potravin, surovin, krmiv, kosmetických přípravků, pitných vod a stěrů z prostředí, včetně stanovení cizorodých a přídatných látek vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Odkaz na akreditované zkoušky naleznete ZDE.