Sokolova 438/1b, Brno-jih, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Zkoušky pitných vod

voda pitná – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb. a ve změně dané vyhláškou 187/2005 Sb., dle směrnice EU 98/83/EC

Smyslové vyšetření

Metody stanovení:

– Chuť

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné

– Vůně

 

Mikrobiologické vyšetření

Metody stanovení:

Escherichia coli

– Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Část 1: Metoda membránových filtrů

– KM (koliformní bakterie)

– Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků. Část 2: Metoda membránových filtrů

– Enterokoky

– Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 22°C

Pseudomonas aeruginosa

– Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 36°C

Clostridium perfringens

– Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Část 1: Metoda membránových filtrů

– Počet kolonií při 22°C

– Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků. Část 2: Metoda membránových filtrů

– Počet kolonií při 36°C

– Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 22°C

 

Chemické vyšetření

Metody stanovení:

– Barva

– Stanovení barvy a zákalu (neakreditovaná metoda)

– Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)

– Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

– Konduktivita

– Stanovení elektrické vodivosti konduktometricky

– pH

– Stanovení pH

– Zákal

– Stanovení barvy a zákalu (neakreditovaná metoda)

– Amonné ionty

– Amonné ionty

– Dusitany

– Dusitany

– Dusičnany

– Dusičnany

– Chloridy

 

– Vápník a hořčík (celková tvrdost)

– Vápník a hořčík (celková tvrdost)

– Železo

– Železo

– As a Se

– Stanovení arsenu a selenu hydridovou technikou AAS

Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Zn

– Stanovení prvků plamenovou AAS (v rozsahu: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Zn)

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení