Základní ukazatele

Metody stanovení:

– Aflatoxin B1, B2, G1, G2

– Stanovení mykotoxinů HPLC-FLD (v rozsahu: B1, B2, G1, G2)

– DON (deoxynivalenol)

– Stanovení  metodou ELISA

– Ochratoxin A

– Stanovení ochratoxinu A HPLC-FLD

– Patulin

– Stanovení patulinu HPLC-UV

– Zearalenon

– Stanovení  metodou ELISA