Senzorickou analýzou potravin nabízíme výrobcům sledování kvality výrobku. Smyslové zkoušky jsou důležité při vývoji nových výrobků, stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování.

 

Smyslové vyšetření

Metody stanovení:

– Barva

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné

– Chuť

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty

– Textura

 

– Zápach

 

– Vůně

 

Makroskopické vyšetření

Metody stanovení:

– Makroskopické částice (nečistoty)

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty

– Výskyt škůdců