Sokolova 438/1b, Brno-jih, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Indikátory

Pro potravinářské provozy jsou počty (KTJ/g, ml) indikátorových mikroorganismů odrazem úrovně hygieny a sanitace potravinářských provozů a ukazují na možnou fekální kontaminaci potravin. Pro potraviny zvýšené počty (KTJ/g, ml) indikátorových mikroorganismů mohou ukazovat na sekundární kontaminaci nebo nedostatky v technologii výroby potravin (nedostatečné tepelné opracování, přerušení chladírenského řetězce, apod.), případně informovat o probíhajícím kažení potravin.

I.               INDIKÁTORY

Metody stanovení:

– Bakterie čeledi Enterobacteriaceae

– Mikrobiologie potravin a krmiv– Horizontální metoda pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae. – Část 1: Průkaz a stanovení nejvýše pravděpodobného počtu s předmnožením. Část 2: Technika počítání kolonií

– Bakterie rodu Pseudomonas

– Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas kultivačně

– CPM (celkový počet mikroorganizmů)

– Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C

– Enterokoky

– Stanovení počtu enterokoků kultivačně

– Fakultativně anaerobní sporotvorné mikroorganizmy

– Stanovení počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně

– KM (koliformní bakterie)

– Stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií

– Mezofilní aerobní mikroorganizmy

– Stanovení počtu Leuconostoc mesenteroides kultivačně

– Mezofilní anaerobní sporotvorné mikroorganizmy

– Stanovení počtu mezofilních anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně

– Mezofilní bakterie mléčného kvašení (Leuconostoc mesenteroides)

– Stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

– Osmofilní kvasinky

– Stanovení osmofilních kvasinek kultivačně

– Plísně a kvasinky

– Mikrobiologie potravin a krmiv– Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní. Část 1 –Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody > 0,95; Část 2 Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody ≤ 0,95; Stanovení počtu: Potencionálně toxinogenní plísně – Aspergillus flavus

– Rezidua inhibičních látek

– Stanovení reziduí inhibičních látek rychlometody

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení