MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ:

  • PATOGENY – patogenní a podmíněně patogení mikroby (původci onemocnění)
  • INDIKÁTORY – indikátorová mikroflóra (kontrola hygieny provozu, technologie zpracování)
  • STĚRY – kontrola sanitace
  • STANOVENÍ PATOGENŮ A ENTEROTOXINŮ na přístroji VIDAS – patogenní a podmíněně patogení mikroby imunoenzymatické stanovení

Harmonizovaná evropská nařízení stanovují mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla při dodržování hygienických principů pro provozovatele potravinářských podniků. Bezpečnosti potravin je zajištěna především formou preventivního přístupu.

Důsledné dodržování správné hygienické praxe a používání principů HACCP je nedílnou součástí zdravotní nezávadnosti potravin. Doporučuji si stanovit vlastní mikrobiologické a chemické specifikace pro zajištění kontroly bezpečnosti potravin. Získáte tím nejen aktivní prostředek pro kontrolu surovin a produktů, ale může to být i doklad o zdravotně nezávadné potravině pro vaše odběratele.