Základní ukazatele

Metody stanovení:

– 2-butanol

– Stanovení alkoholů a těkavých látek GC-FID

– 2-propanol

 

– Acetaldehyd

 

– Aceton

 

– Ethylacetát

 

– iso-amylalkohol

 

– iso-butanol

 

– Metanol

 

– n-amylalkohol

 

– n-butanol

 

– n-propanol