Hygiena pracovního prostředí – stěry, spady, kontrola sanitace HACCP

III. STĚRY

Metody stanovení:

– CPM (celkový počet mikroorganizmů)

– Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C

– Bakterie rodu Salmonella spp.

– Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

– Listerie (Listeria monocytogenes)

– Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes – Část 1: Metoda průkazu Část 2: Metoda stanovení počtu