Alkoholy, estery a těkavé látky

Zvýšené množství metanolu v ovocných destilátech je zapříčiněno použitím nekvalitní suroviny (především nezralé plody) a technologickým procesem.

Názvy zkoumaných položek

2-butanol
2-propanol
Acetaldehyd
Aceton
Ethylacetát
 iso-amylalkohol
iso-butanol
Metanol
n-amylalkohol
n-butanol
n-propanol