Chemické prvky

Těžké kovy mohou vznikat z průmyslu a dopravy – (odpady a exhaláty)

Názvy zkoumaných položek

Těžké kovy
Hg
Pb
Cd
As