INDIKÁTOROVÉ MIKROORGANISMY

Pro potravinářské provozy jsou počty (KTJ/g, ml) indikátorových mikroorganismů odrazem úrovně hygieny a sanitace potravinářských provozů a ukazují na možnou fekální kontaminaci potravin. Pro potraviny zvýšené počty (KTJ/g, ml) indikátorových mikroorganismů mohou ukazovat na sekundární kontaminaci nebo nedostatky v technologii výroby potravin (nedostatečné tepelné opracování, přerušení chladírenského řetězce, apod.), případně informovat o probíhajícím kažení potravin.

Názvy zkoumaných položek

Escherichia coli
Koliformní bakterie
Enterobacteriaceae
enterokoky
Celkový počet mikroorganismů
Kvasinky a plísně
osmofilní kvasinky
toxinogenní plísně