Základní ukazatele

Metody stanovení:

– Kyselina benzoová

– Stanovení konzervačních látek HPLC-UV

– Kyselina sorbová