MiKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Důsledné dodržování správné hygienické praxe a používání principů HACCP je nedílnou součástí zdravotní nezávadnosti potravin. Doporučuji si stanovit vlastní mikrobiologické a chemické specifikace pro zajištění kontroly bezpečnosti potravin. Získáte tím nejen aktivní prostředek pro kontrolu surovin a produktů, ale může to být i doklad o zdravotně nezávadné potravině pro vaše odběratele.

Důsledné dodržování správné hygienické praxe a používání principů HACCP je nedílnou součástí zdravotní nezávadnosti potravin. Doporučuji si stanovit vlastní mikrobiologické a chemické specifikace pro zajištění kontroly bezpečnosti potravin. Získáte tím nejen aktivní prostředek pro kontrolu surovin a produktů, ale může to být i doklad o zdravotně nezávadné potravině pro vaše odběratele.