Sokolova 438/1b, Brno-jih, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Mikroskopické vyšetření vody

Escherichia coli

– KM (koliformní bakterie)

– Enterokoky

Pseudomonas aeruginosa

Clostridium perfringens

– Počet kolonií při 22°C

– Počet kolonií při 36°C

– voda pitná – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb. a ve změně dané vyhláškou 187/2005 Sb., dle směrnice EU 98/83/EC
– voda balená – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 275/2004 Sb.

 

Metody stanovení:

– Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Část 1: Metoda membránových filtrů

– Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků. Část 2: Metoda membránových filtrů

– Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 22°C

– Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 36°C

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení