Nejčastější analyzované parametry

Názvy zkoumaných položek

Obal+C3:D13
Konzistence
Chuť
Vzhled řezu
Chuť a vůně
Barva
Termostatová zkouška
Zkouška na hermetičnost obalů
Metody stanovení:
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty