Nejčastější analyzované parametry

Senzorickou analýzou potravin nabízíme výrobcům sledování kvality výrobku. Smyslové zkoušky jsou důležité při vývoji nových výrobků, stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování.

Názvy zkoumaných položek

Obal
Konzistence
Chuť
Vzhled řezu
Chuť a vůně
Barva
Termostatová zkouška
Zkouška na hermetičnost obalů
Metody stanovení:
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty