Nejčastější analyzované parametry:

– Barva

– Chuť

– Textura

– Zápach

– Vůně

 

Metody stanovení:

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné

– Smyslové a makroskopické zkoušky popisné – fyzikální nečistoty