Vyšetření pitné vody

voda pitná – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb. a ve změně dané vyhláškou 187/2005 Sb., dle směrnice EU 98/83/EC