Základní chemická vyšetření potravin

Vyšetření je důležité pro kontrolu technologických postupů výroby, kvality surovin…

Názvy zkoumaných položek

Tuk
Obsah vody, sušina
Bílkoviny
Popel
Titrační kyselost
Aktivita vody
průkaz tepelného ošetření
Dusitany
Dusičnany
polyfosfáty
pH