Sokolova 438/1b, Brno-jih, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Základní chemická vyšetření

Vyšetření je důležité pro kontrolu technologických postupů výroby, kvality surovin…

Základní ukazatele

Metody stanovení:

Průkaz tepelného ošetření:

 

– Průkaz pasterace

– Průkaz tepelného ošetření vizuální posouzení

– Průkaz tepelně opracovaných výrobků

 

Fyzikálně-chemické parametry:

 

– Aktivita vody

– Stanovení aktivity vody – aw  na přístroji Novasina

– barva ICUMSA

Stanovení barvy ICUMSA spektrofotometricky

– Index lomu

– Stanovení indexu lomu refraktometricky

– Konduktivita

– Stanovení elektrické vodivosti konduktometricky

– Nerozpustné částice

– Stanovení nerozpustných částic vážkově

– pH

– Stanovení pH elektrochemicky

– Dusitany

– Stanovení dusitanů spektrofotometricky

– Dusičnany

– Stanovení dusičnanů HPLC-UV

– Fosfor a polyfosfáty

– Stanovení obsahu polyfosfátů a fosforu spektrofotometricky

– Tuk

– Stanovení tuku a olejů gravimetricky

– Obsah vody, sušina

– Stanovení obsahu vody, sušiny gravimetricky

– Bílkoviny

– Stanovení bílkovin spektrofotometricky po mineralizaci

– Popel

– Stanovení písku a popela gravimetricky

– Titrační kyselost

– Stanovení titrační kyselosti titračně

– Index rozpustnosti

– Stanovení indexu rozpustnosti volumetricky

– Napálené částice (DISK)

– Stanovení napálených částic DISK porovnávací zkouška

– Syrovátkové proteiny

– Stanovení syrovátkových proteinů WPN fotometricky

– Obsah laktózy

 – Stanovení jednotlivých cukrů HPLC-RID (laktóza)

– Obsah masa

 – Výsledky vyšetření obsahu masa jsou uvedeny s přepočtem na kolagen

– ČSB

 – Stanovení hydroxyprolinu a čistých svalových bílkovin fotometricky

– N látky

 – Stanovení bílkovin spektrofotometricky po mineralizaci

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení