Základní ukazatele

Metody stanovení:

– Ethanol

– Stanovení etanolu, bezcukerného a celkového extraktu pyknometrickou metodou

– Cukr

– Stanovení celkového (veškerého) cukru, redukujících cukrů a sacharosy gravimetricky jako Cu2O

– Extrakt veškerý, bezcukerný

Stanovení SO2 titračně a po destilaci

– SO2

– Stanovení titrační kyselosti titračně

– Těkavé látky jako kyselina octová

– Stanovení alkoholů a těkavých látek GC-FID

– Methanol, těkavé látky, acetaldehyd, estery, vyšší alkoholy

– Stanovení esterů kyseliny ftalové HPLC-UV