Sokolova 438/1b, Brno-jih, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Zkoušení destilátů, lihovin a vín

Základní ukazatele

Metody stanovení:

– Ethanol

– Stanovení etanolu, bezcukerného a celkového extraktu pyknometrickou metodou

– Cukr

– Stanovení celkového (veškerého) cukru, redukujících cukrů a sacharosy gravimetricky jako Cu2O

– Extrakt veškerý, bezcukerný

Stanovení SO2 titračně a po destilaci

– SO2

– Stanovení titrační kyselosti titračně

– Těkavé látky jako kyselina octová

– Stanovení alkoholů a těkavých látek GC-FID

– Methanol, těkavé látky, acetaldehyd, estery, vyšší alkoholy

– Stanovení esterů kyseliny ftalové HPLC-UV

 

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení